Föräldraskap och spelmissbruk – är problemet ärftligt?

Utvald bild Föräldraskap och spelmissbruk – är problemet ärftligt 665x435 - Föräldraskap och spelmissbruk – är problemet ärftligt?

Inte mycket har diskuterats om hur spel-och spelautomater påverkar miljön där små barn interagerar med sina föräldrar. Ny forskning påpekar att medan många barn har turen att inte visa upp sina föräldrars beteende, kommer de allra flesta av dem att ha någon form av svårighet.

Detta har visat sig vara direkt relaterat till spelproblem under sitt vuxenliv, speciellt med spelautomater.

Vad vetenskapen säger oss

Slutsatserna efter fyra oberoende studier som genomfördes i Australien visar att barn med spelmissbrukande föräldrar var i stor risk att utveckla samma benägenhet över tiden.

Forskningen, utformad för att utforska den generella överföringen av olika spelrelaterade sjukdomar i australiensiska familjer, visade otroliga slutsatser.

Det verkar som om barn som hade en förälder eller till och med ett syskon, med problem med spel, skulle vara två till tio gånger mer benägna att utveckla dessa beteenden själva jämfört med personer utan föräldrar eller syskon som lider av detta tillstånd.

Posta bilden Föräldraskap och spelmissbruk – är problemet ärftligt Mamma och pappa - Föräldraskap och spelmissbruk – är problemet ärftligt?

Mamma och pappa – två sidor med olika inflytande-grad

När det gäller vilken förälder som skulle påverka mer av barnets beteende, är fadern den att titta närmare på. Samma resultat avslöjade att fäder som var missbrukare till spelautomater eller spel generellt genererar fler missbrukare än mammor med samma tillstånd.

Personer med fäder beroende av spelautomater var 11 till 14 gånger mer benägna att utveckla ett eget missbruk, medan personer med mödrar med spelmissbruk bara var 7 till 11 gånger mer benägna att utveckla det. Det kan tyckas som en försumbar skillnad, men det är definitivt något att ta hänsyn till.

Riskfaktorer

Även om vissa av dessa kan verka självklara för allmänheten eller din genomsnittliga rekreationsspelare, vet vissa människor inte när det är bäst att sluta. Vissa uppfattningar och beteenden kan få människor att spela, och det är det som alla bör uppmärksamma.

Beteenden som spelmissbrukare från ung ålder, föräldrar som har ett drogmissbruk, föräldrar med psykiska problem, spelar som en hanteringsmekanism, spelar som en socialiseringsstrategi och är extremt optimistiska vad gäller vadslagning och spelautomater samt andra spel som avgörs på tur visade sig vara avgörande för den generationsöverföring av spel- och missbruksproblem.

Posta bilden Föräldraskap och spelmissbruk – är problemet ärftligt Skyddsfaktorer - Föräldraskap och spelmissbruk – är problemet ärftligt?

Skyddsfaktorer

Medan bilden kan tyckas skarp visade samma forskning också att vissa faktorer kommer att minska en persons chans att ådra sig ett spelmissbruk.

Enligt dessa nya resultat är det att en kvinna som är född i Australien, högt uppe i social- och nätverkshierarki och att ha många syskon hjälper dig att eliminera spelmissbruk utan att du ens behöver tänka på det.

Det verkar som att kvinnor inte är lika benägna att komma in i spelautomater eller spelrelaterade missbruk som män. Även om kvinnor är mindre benägna att bli beroende av spel, kommer de också att uppmuntra färre människor in i det. Detta är en fantastisk upptäckt angående social dynamik och krafthierarkier.

Familjemedlemmar slutar lita på varandra

Några av de mest påtagliga följderna i samband med spelautomater och spelproblem är att missbrukarens familj förlorar sitt förtroende för den personen.

Detta är det vanligaste svaret under terapisessioner som arbetar med familjer som är splittrade av spelmissbruk.

Även vår mormor visste att spelmissbrukare inte är exceptionellt bra föräldrar, men nu har vetenskapen berättat hela berättelsen. Om du bevittnar några av dessa beteenden hos någon i din familj ska du söka professionell hjälp så snart som möjligt.

Fortsätt läsa